Algemeen

Introductie
Reanimeren is iets dat iedereen kan leren. In een training van ongeveer 4 uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die u op deze cursus leert kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten.
Bedrijfshulpverleners en mensen die een cursus Eerste Hulp volgen, leren reanimeren meestal als integraal onderdeel van de opleiding.

BLS staat voor Basic Life Support. Voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren. Reanimeren is iets dat iedereen kan leren. In een training van ongeveer 4 uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die u op deze cursus leert kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. De instructeur leert u een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een hartstilstand. U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven en een AED te gebruiken. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van de AED kunt u het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een nog grotere kans te overleven.

Bedrijfshulpverleners en mensen die een cursus Eerste Hulp volgen, leren reanimeren meestal als intergraal onderdeel van de opleiding.

Doelstelling
Aan het eind van deze cursus weet u hoe u iemand met een hartstilstand effectief kan helpen door middel van hartmassages en beademing. Ook weet u hoe u de AED moet toepassen.
Inhoud Reanimatie & AED cursus
De instructeur leert u een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een hartstilstand. U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven en een AED te gebruiken. Met behulp van de AED kunt u het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een nog grotere kans te overleven.

Voor wie
De cursus Reanimatie & AED is bedoeld voor iedereen die snel en effectief wil ingrijpen om slachtoffers van een hartstilstand betere overlevingskansen te bieden. Er zijn geen toelatingseisen voor het volgen van een reanimatiecursus. Wel is het belangrijk dat u voldoende uithoudingsvermogen heeft, omdat reanimeren inspannend is.

Vooropleiding
Hier is geen vooropleiding voor nodig.

Certificaat
De cursist ontvangt het diploma bij een voldoende beoordeling van het examen. Dit diploma wordt afgegeven door het NRR.

Duur/Locatie
De cursus duurt 4 uur, uitgevoerd in Montfoort of bij u op locatie.

Maximaal aantal deelnemers
Minimaal 8, maximaal 12 cursisten.

Kosten
De kosten voor deze cursus zijn € 85,00 exclusief BTW

Offerte