Doelstelling
in Eerste Hulp bij werken met kinderen komen de volgende onderwerpen aan bod: de algemene hulpverleningsregels en de regels voor het melden en alarmeren, de voor de Eerste Hulp relevante verschillen in lichamelijke en psychologische ontwikkeling, gevaren in de omgeving die kunnen leiden tot letsels, maatregelen om ongevallen te voorkomen, uitwendige wonden, bloedingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels, verstuikingen en kneuzingen, vreemde voorwerpen in neus, oor, mond en huid, insecten en dierenbeten en krabben, brandwonden, vergiftiging, oogletsels, problemen met het bewustzijn, ademhalingsproblemen, circulatiestilstand.Deze uitgave is goedgekeurd door Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen (SHK). De Stichting is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor
Anesthesiologie, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie. De Stichting SHK geldt als hèt expertise centrum in Nederland op het gebied van de hulpverlening bij een levensbedreigende aandoening of trauma bij kinderen.

Inhoud:
Na afloop van de cursus kun je een kind in veiligheid brengen, de toestand van het kind beoordelen, reanimeren, een AED gebruiken en eerste hulpverlenen bij bewusteloosheid, bloeding, brandwond, circulatiestilstand, CO-vergiftiging, ernstige allergie, hoofdletsel, huidwond, koorts en koortsstuipen, kortademigheid, letsel aan botten, spieren en gewrichten, nek- en wervelletsel, neusbloeding, tand door de lip, verdrinking, vergiftiging, verloren/afgebroken tand, verslikking, verstikking, vinger tussen de deur, vreemd voorwerp in neus en oor en vuiltje in het oog.

Voor wie
Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor mensen  die werken met kinderen.

Vooropleiding
geen

Certificering
Na afloop van lesdagen vindt het theorie-examen plaats (meerkeuzevragen) Na het behalen van het examen ontvangt de cursist het landelijk erkende diploma Het certificaat ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ geeft in combinatie met het certificaat Brandbestrijding en Ontruiming recht op het diploma Bedrijfshulpverlener, mits beide certificaten binnen drie maanden zijn behaald.. Dit diploma is 1 jaar geldig na afgiftedatum.

Duur/Locatie
16 uur, verspreid over 2 dagen.

Maximaal aantal deelnemers
Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers

Kosten per persoon exclusief BTW
Prijs op aanvraag, alleen te boeken voor groepen van 8-12 cursisten.

Offerte aanvraag

Herhaling Bedrijfshulpverlener bij werken met kinderen

Omschrijving:
in Eerste Hulp bij werken met kinderen komen de volgende onderwerpen aan bod: de algemene hulpverleningsregels en de regels voor het melden en alarmeren, de voor de Eerste Hulp relevante verschillen in lichamelijke en psychologische ontwikkeling, gevaren in de omgeving die kunnen leiden tot letsels, maatregelen om ongevallen te voorkomen, uitwendige wonden, bloedingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels, verstuikingen en kneuzingen, vreemde voorwerpen in neus, oor, mond en huid, insecten en dierenbeten en krabben, brandwonden, vergiftiging, oogletsels, problemen met het bewustzijn, ademhalingsproblemen, circulatiestilstand.
Deze uitgave is goedgekeurd door Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen (SHK). De Stichting is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor
Anesthesiologie, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie. De Stichting SHK geldt als hèt expertise centrum in Nederland op het gebied van de hulpverlening bij een levensbedreigende aandoening of trauma bij kinderen.

Leerdoelen en onderwerpen:
Na afloop van de cursus kun je een kind in veiligheid brengen, de toestand van het kind beoordelen, reanimeren, een AED gebruiken en eerste hulpverlenen bij bewusteloosheid, bloeding, brandwond, circulatiestilstand, CO-vergiftiging, ernstige allergie, hoofdletsel, huidwond, koorts en koortsstuipen, kortademigheid, letsel aan botten, spieren en gewrichten, nek- en wervelletsel, neusbloeding, tand door de lip, verdrinking, vergiftiging, verloren/afgebroken tand, verslikking, verstikking, vinger tussen de deur, vreemd voorwerp in neus en oor en vuiltje in het oog.

Voor wie
Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor mensen  die werken met kinderen.

Vooropleiding
geen

Certificering
Scholten BHV. Dit diploma is 1 jaar geldig na afgiftedatum.

Duur/Locatie
7 1/2 uur,  over 1 dag.

Maximaal aantal deelnemers
Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers

Kosten per persoon exclusief BTW
Prijs op aanvraag, alleen te boeken voor groepen van 8-12 cursisten.

Offerte aanvraag