Algemeen
Doelstelling hulpverlening met AED – basis / herhaling
Doel van de cursus is het bewust leren omgaan met veiligheidssituaties en hoe er gehandeld moet worden in het geval van ongelukken. Er wordt geleerd
om zowel persoonlijke als andermans veiligheid in ogenschouw te nemen, hoe levensreddend gehandeld kan worden en hoe er opgeschaald moet worden
naar hulpdienste

Voor wie

Chauffeurs beroepsgoederen vervoer- chauffeurs touringcar- chauffeurs infra – chauffeurs zwaar transport.

Vooropleiding
Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig om de opleiding te volgen. Inzet en motivatie zijn de belangrijkste voorwaarden. Alles wat je moet weten is in het lesplan opgenomen.

Duur / Locatie
1 Dag, respectievelijk 7 uur uitgevoerd in Montfoort of bij u op locatie (informeer naar de mogelijkheden via het reactieformulier).

Maximaal aantal deelnemers
Per docent theorie als praktijk: 16 deelnemers

Inhoud
Inhoud  EHBO onderweg met AED – basis / herhaling
Onderwerpen die onder meer aan bod komen tijdens het onderdeel eerste hulp:

Het gaat om de meeste noodzakelijke hulp die moet worden verleend bij personen wier gezondheid of veiligheid wordt bedreigd. Om dit goed te kunnen doen, wordt volgens een vast systeem gewerkt. Eerst het slachtoffer beoordelen, daarna concluderen wat er aan de hand is en vervolgens de juiste maatregelen nemen. De Hulpverlener probeert te voorkomen dat de toestand van het slachtoffer verslechtert. Aan de orde komen: reanimeren, handelen van de hulpverlener bij shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken, ontwrichtingen en oogletsels.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen tijdens het onderdeel communicatie:

De hulpverlener werkt samen met externe hulpverleningsdiensten (brandweer, ambulance-verpleegkundigen en politie). De hulpverlener begeleidt hen naar de plaats van het incident en geeft informatie over het incident of de maatregelen die al zijn

Een hulpverlener wordt opgeleid om een beginnende brand te blussen. Om dat goed te kunnen doen is enig inzicht nodig in de ontwikkeling van een brand. In hoofdstuk 3 beschrijven we het ontstaan van een brand. Ook komt aan de orde hoe je een brand kunt blussen en met welke gevaren je rekening moet houden.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen tijdens het onderdeel ontruiming:

Een hulpverlener zorgt dat een ontruiming soepel verloopt. Om een ontruiming te begeleiden en te controleren of niemand is achtergebleven moet hij inzicht hebben in de werking van een ontruimingsplan. Ook moet hij weten wat er in een dergelijk geval van hem wordt verwacht. Hoofdstuk

1 dag: € 169,00,-
7 uur registratie bij het CCV voor beroepschauffeurs, zie tabblad code 95: € 27,50
Lunch: inclusief
Lesboek: exclusief, los bestelbaar € 27,50
Opmaak digitaal instituut certificaat

Offerte

Code 95
Over code 95
Deze opleiding is door Scholten BHV gecertificeerd bij het CCV in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs.
Met de code 95 toont u aan dat u vakbekwaam bent. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs (met een einddatum) die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Deze code is vijf jaar geldig.

Europese Richtlijn
Code 95 is verplicht in de Richtlijn vakbekwaamheid. In deze Europese Richtlijn staat wat u moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven. De Richtlijn geldt voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken.

#. Onderwerp Toelichting
1. Registratienummer en naam U21-1 EHBO

2. Kwalificatie docent geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp of vergelijkbaar; en
beschikt over goede didactische vaardigheden

4. Theorie

Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp;
Stoornissen in het bewustzijn;
Stoornissen van de ademhaling;
Stilstand van de bloedsomloop;
Ernstige uitwendige bloedingen;
Shock;
Uitwendige wonden;
Brandwonden;
Kneuzing en verstuiking;
Ontwrichting en botbreuken;
Oogletsels;
Vergiftiging;
Elektriciteitsongevallen;
Letsels door koude;
Letsels door warmte;
Bedacht zijn op de gevaren van het verkeer op arbeidsongevallen (Doelstelling RVB);
Fysieke risico’s kunnen voorkomen (Doelstelling RVB);
Noodsituaties kunnen beoordelen (Doelstelling RVB).

Praktijk

Vervoer over korte afstand;
Verband- en hulpmiddelen;
Het menselijk lichaam;
Reanimatie en gebruik AED;
Bedacht zijn op de gevaren van het verkeer op arbeidsongevallen (Doelstelling RVB);
Fysieke risico’s kunnen voorkomen (Doelstelling RVB);
Noodsituaties kunnen beoordelen (Doelstelling RVB).

5. Vrije ruimte Suggesties voor vrije ruimte:

Inzet lotusslachtoffers;
Gebruik Oranje Kruisboekje als naslagwerk.

6. Maximum aantal deelnemers Per docent theorie: 16 deelnemers, per docent praktijkoefening: 16 deelnemers

7. Randvoorwaarden

Training kan in dagdelen aangeboden worden;
Vrije ruimte maximaal 1,5 uur per cursusdag.

8. Waarde nascholing en minimale opleidingsduur Maximaal 7 uur