Algemeen
Doelstelling
Aan het eind van deze cursus kan de cursist de brandmeldinstallatie bedienen, controleren en preventief onderhouden. Daarnaast kan de cursist juist handelen bij een brandmelding.

Introductie
Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.
Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een de beheerder brandmeldinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.

Voor wie
Deze cursus is voor medewerkers van bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie te hebben.

Vooropleiding
Hier heeft u geen vooropleiding voor nodig.

Certificering
Na het examen krijgen de deelnemers een certificaat wat afgegeven wordt door het NIBHV.

Duur/Locatie
De cursus duurt anderhalve dag (niet aaneengesloten). In de periode tussen de lesdagen dient de cursist een aantal opdrachten uit te werken.
De cursus wordt gegeven in Montfoort of bij u op locatie.

Maximaal aantal deelnemers
Maximaal 12, alleen te boeken per groep.

Inhoud
Inhoud Bedrijfshulpverlening Beheerder BMI en Opgeleid Persoon
In de cursus wordt ingegaan op het beheer van de brandmeldinstallatie, periodieke controles en onderhoudswerkzaamheden.

Kosten
Kosten per persoon exclusief BTW
Prijs op aanvraag.

Offerte aanvraag