Algemeen

KLIK hier voor E-LEARNING

Doelstelling bedrijfshulpverlening (BHV) met AED – basis / herhaling
bedrijfshulpverlening basis of herhaal met AED
Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening. Dat kan door een of meerdere medewerkers aan te stellen als bedrijfshulpverlener (bhv’er). Zij helpen in geval van ongevallen, brandbestrijding en evacuatie. Een bhv’er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een bhv’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een bhv’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Introductie
In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal bhv’ers niet wettelijk vastgelegd. Maar bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal bhv’ers moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het betreffende bedrijf horen. Nadere toelichting is te vinden in de Handreiking bedrijfshulpverlening van de Stichting van de Arbeid.
De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als bhv’er optreden. Bij afwezigheid van de directeur is het wel van belang dat altijd iemand aanwezig is die zijn taken kan overnemen. Als een organisatie bhv’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Bedrijven moeten naast het nemen van maatregelen op gebied van bhv ook contact onderhouden met de externe hulpverleningsorganisaties (bijvoorbeeld brandweer of politie) wanneer er zich een ongeval voordoet.

Waarom E-learning

E Learning is een combinatie van (een internet-lesprogramma) met een eendaagse praktijkopleiding. In overleg met de opleider kan worden bepaald welke BHV-opleiding het meest geschikt is: de tweedaagse opleiding of de E Learning opleiding.

Met het E-learning programma bereiden cursisten zich in hun eigen tempo en op een door hen zelfgekozen tijdstip en plaats voor op de eendaagse praktijkopleiding.
Cursisten worden toegelaten tot de praktijkdag als zij het toelatingscertificaat van het E-learning programma hebben behaald.

Het E-learning programma bestaat uit de modulen:
● Niet-spoedeisende Eerste Hulp;
● Spoedeisende Eerste Hulp;
● Brandbestrijding;
● Ontruiming.

Voor wie

Personen die deel uitmaken van een BHV-organisatie en de kennis middels deze opleiding op peil moeten/willen houden.

Vooropleiding

Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig om de opleiding bedrijfshulpverlening te volgen. Inzet en motivatie zijn de belangrijkste voorwaarden. Alles wat je moet weten is in het lesplan opgenomen.

Certificering

De E-learning bestaat uit 4 modules. Elke module sluit u af met een toets. Als u alle toetsen via E-learning met een voldoende heeft behaald, kunt u een toelatingscertificaat uitprinten. Deze geeft u toegang tot de praktijkdagdeel.
Daarnaast worden ook uw praktijkverrichtingen gedurende de dag beoordeeld. Heeft u alles goed doorlopen dan ontvangt u een certificaat en een legitimatiepas met een geldigheidsduur van één jaar.

Duur

Theorie:
Deze neemt u in uw eigen tijd, plaats en tempo door. Na inschrijving krijgt u een e-mail met inlogcode die toegang geeft tot de lesstof. Aan de hand van voorbeelden, tekst en films worden er praktijksituaties geschetst. Vanuit deze situaties wordt de theorie uitgelegd.

Praktijk:
Tijdens de praktijk gaat u de vaardigheden die tijdens de theorielessen zijn geleerd in praktijk brengen. Hier worden de vaardigheden getoetst en deze dag leert u alle vaardigheden die een BHV-er nodig heeft. Reanimatie en bedienen AED, buik-rug draai, stabiele zijligging, wonddrukverband, vinger- en handverband, ontruimen en kleine blusmiddelen.

4 uur praktijk

Maximaal aantal deelnemers

Minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers.

Het E-learning programma bestaat uit de modulen:

 • •Niet-spoedeisende Eerste Hulp
 • •Spoedeisende Eerste Hulp
 • •Brandbestrijding
 • •Ontruiming

Eerste Hulp:

 • •Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
 • •Uitwendige wonden
 • •Oogletsels
 • •Kneuzingen en verstuikingen
 • •Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • •Brandwonden
 • •Reanimatie
 • •Bedienen van het AED apparaat

Brandbestrijding en Ontruimen:

 • •Brand en gevaren bij brand (u gaat ook zelf blussen)
 • •De taak van de BHV-er bij een brand en een ontruiming
 • •Voorbereiding van een ontruiming

Kosten
Kosten per persoon zijn €145,- exclusief btw.

Offerte aanvraag

 

KLIK hier voor E-LEARNING