Algemeen

Introductie
De gezondheidszorg brengt bijzondere risico’s met zich mee. Denk maar aan de beperkte zelfredzaamheid van patiënten en de opslag van medicijnen en radioactieve stoffen. Daarom worden er aan bedrijfshulpverleners in zorginstellingen extra eisen gesteld.

Inhoud Bedrijfshulpverlening Gezondheidszorg
De tweedaagse cursus BHV Gezondheidszorg biedt alle kennis en vaardigheden die een bedrijfshulpverlener nodig heeft om goed te kunnen functioneren in een zorginstelling. Het accent ligt hierbij op de begeleiding, ontruiming en evacuatie van hulpbehoevende en beperkt zelfredzame patiënten of cliënten. Op de eerste cursusdag wordt de theorie behandeld. Tijdens de tweede dag van de cursus wordt deze theorie in de praktijk beoefend, met behulp van praktijkoefeningen. Hierbij gebruikt Scholten BHV casussen die passen bij de risico’s en (werk)omstandigheden van een zorginstelling.

Doelstelling
Na deze cursus kan de deelnemer in zijn functioneren als bedrijfshulpverlener goed omgaan met:
• Gevaarlijke stoffen (classificatie, etikettering en effecten)
• Ontruiming en evacuatie van niet of verminderd zelfredzame mensen
• Specifieke risico’s rond de ontruiming van (psychiatrische) patiënten in een zorginstelling
• De impact van een incident op hulpbehoevende patiënten of cliënten
• Reacties van specifieke groepen mensen op een incident, zoals psychiatrisch patiënten
• De gevolgen van een incident voor de kritische voorzieningen van de zorginstelling (bijvoorbeeld de operatiekamers en de intensive care)
• De samenwerking met de (bedrijfs)brandweer en andere hulpverleningsdiensten.

Voor wie
De cursus BHV Gezondheidszorg van Scholten BHV is speciaal bedoeld voor bedrijfshulpverleners in zorginstellingen zoals ziekenhuizen en verpleegtehuizen. Zij hebben niet genoeg aan de basisopleiding BHV, omdat in die opleiding geen aandacht wordt besteed aan de specifieke risico’s en omstandigheden in hun werkomgeving. De cursus BHV Gezondheidszorg is dan ook bedoeld voor bedrijfshulpverleners die werkzaam zijn in zorginstellingen voor zieken, ouderen, gehandicapten, psychiatrische patiënten en andere hulpbehoevenden.

Vooropleiding
Voor deze cursus is geen vooropleiding nodig.

Certificaat
De opleiding wordt afgerond met een theorie-toets (multiple choice) en een praktijkbeoordeling over de onderwerpen die behandeld zijn. Bij gebleken geschiktheid ontvangt de deelnemer een Scholten BHV certificaat met een adviesgeldigheid van1 jaar. Het is ook mogelijk om tegen meerkosten een NIBHV examen af te leggen.

Duur/Locatie
Deze cursus duurt 16 uur, en wordt gegeven in Montfoort of bij u op locatie.

Maximaal aantal deelnemers
Minimaal 8, maximaal 15 deelnemers per cursus.

Kosten
Kosten per persoon exclusief BTW
2 dagen: € 295,00
Lunch: inclusief
Lesboek: inclusief
Opmaak instituutcertificaat en administratiekosten: inclusief
Pasje op creditcard formaat: inclusief

Herhaling

1 dag: € 146,25
Lunch: inclusief
Lesboek: exclusief, los bestelbaar € 25,00
Opmaak certificaat en administratiekosten: inclusief
Pasje op creditcard formaat: inclusief
Offerte aanvraag