Introductie
De petrochemische industrie brengt bijzondere risico’s met zich mee. Denk maar aan het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, explosies, lekkages en vloeistofbranden. De werknemers van petrochemische bedrijven doen hun werk onder gevaarlijke omstandigheden. Daarom worden er aan hun opleiding, uitrusting en werkwijze hoge veiligheidseisen gesteld.
De cursus BHV Petrochemie is speciaal bedoeld voor bedrijfshulpverleners in de petrochemische industrie. Zij hebben niet genoeg aan de basisopleiding BHV, omdat in die opleiding geen aandacht wordt besteed aan de risico’s van de petrochemische industrie.

Doelstelling
Na de cursus BHV Petrochemie kan de deelnemer in zijn functioneren als bedrijfshulpverlener goed omgaan met:
• Gevaarlijke stoffen (classificatie, etikettering en effecten)
• Hulpverlening in risicovolle omstandigheden
• Bronbestrijding (zoals het dichten van een lekkage)
• Effectbestrijding (onder andere het veiligstellen van de directe omgeving)
• Ontsmetting (van mensen en middelen)
• Persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals de chemicaliënoverall)
• Meetinstrumenten (zoals explosiemeter en gasmeetbuisjes)
• De samenwerking met de (bedrijfs)brandweer.
Al deze onderdelen komen in de cursus BHV Petrochemie van Scholten BHV aan bod. We behandelen hierbij per onderdeel precies die kennis en vaardigheden die de bedrijfshulpverlener nodig heeft. Zo houden we er rekening mee dat gespecialiseerde reddingen in gaspak en het bestrijden van vloeistofbranden een taak is van de (bedrijfs)brandweer.

Inhoud Bedrijfshulpverlening Petrochemie
De tweedaagse cursus BHV Petrochemie biedt alle kennis en vaardigheden die een bedrijfshulpverlener nodig heeft om goed te kunnen functioneren in een petrochemisch bedrijf. Het accent ligt hierbij op de eerste hulp bij ongevallen met gevaarlijke stoffen en op de eerste bestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen. Op de eerste cursusdag wordt de theorie behandeld. Tijdens de tweede cursusdag wordt deze theorie in de praktijk beoefend, met behulp van praktijkoefeningen. Hierbij gebruiken wij scenario’s die passen bij de risico’s en (werk)omstandigheden van een petrochemisch bedrijf.

Voor wie
De cursus BHV Petrochemie is bedoeld voor bedrijfshulpverleners die werkzaam zijn in de petrochemische industrie.

Vooropleiding
De deelnemer beschikt over het certificaat ‘Bedrijfshulpverlener’. Dit certificaat kan worden behaald door de opleiding Basis BHV met goed gevolg af te ronden. Voor de opleiding Basis BHV gelden geen beginvereisten.

Certificering
Theorie- en praktijkexamen
Het examen Bedrijfshulpverlening in de petrochemische industrie bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen.
Bij voldoende resultaat van alle onderdelen ontvangt de kandidaat een diploma.

Duur/Locatie
De cursus wordt gegeven in 2 dagen verdeeld over 4 dagdelen.
De cursus wordt gegeven bij u op locatie of op de locatie.

Maximaal aantal deelnemers
Minimaal 8 en maximaal 12.

Kosten
Prijs op aanvraag.

Offerte