Algemeen

Introductie
Heeft uw organisatie meerdere bhv’ers in dienst, dan is het aanstellen van een ploegleider BHV aan te raden. Als ploegleider bent u na het volgen van deze tweedaagse cursus in staat op sturing te geven aan het team en hen in te zetten bij een ongeval of calamiteit. De cursus wordt afgesloten met een examen. U werkt in deze cursus met praktijksituaties, waarbij d.m.v. Table-top eerst het scenario wordt gespeeld om het vervolgens in de praktijk uit te voeren.

Doelstelling
Na het volgen van de opleiding Ploegleider Bedrijfshulpverlening bent u in staat om leiding te geven aan een team bedrijfshulpverleners en de volgende taken uit te voeren:
• Kennis van de wettelijke basis van de bedrijfshulpverlening;
• Kennis van de basisscenario’s die in elk bedrijf kunnen voorkomen;
• Herkennen BHV-voorzieningen en BHV-middelen;
• Kennis en inzicht in de taak van de ploegleider BHV;
• Kennis van de veiligheidsaspecten waarop gelet moet worden bij een BHV-inzet;
• Leiding geven aan een inzet van een BHV-ploeg;
• De alarmerings- en communicatiemiddelen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening kennen;
• Inzicht hebben in het samenwerken met de professionele hulpverleningsdienst(en).

Introductie
Heeft uw organisatie meerdere bhv’ers in dienst, dan is het aanstellen van een ploegleider BHV aan te raden. Als ploegleider bent u na het volgen van deze tweedaagse cursus in staat op sturing te geven aan het team en hen in te zetten bij een ongeval of calamiteit. De cursus wordt afgesloten met een examen. U werkt in deze cursus met praktijksituaties, waarbij d.m.v. Table-top eerst het scenario wordt gespeeld om het vervolgens in de praktijk uit te voeren.

Voor wie
De opleiding is bestemd voor personen die (gaan) functioneren als leidinggevende van de repressieve actie van de Bedrijfshulpverleners.

Vooropleiding
Voor deze cursus is het hebben van een BHV-diploma vereist.

Certificering
Bij voldoende resultaat behaalt u het diploma Ploegleider Bedrijfshulpverlening van het NIBHV.

Duur/Locatie
16 uur (4 dagdelen van 4 uur) inclusief examen. Deze dagen zijn aaneengesloten.
De cursus wordt gegeven in Montfoort of bij u op locatie.

Maximaal aantal deelnemers
Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers per cursus.

Inhoud
Inhoud Bedrijfshulpverlening Ploegleider
Inhoud van de opleiding
• De bedrijfshulpverlener en de ploegleider
• Werken met scenario’s
• Leiding geven aan een BHV-inzet
• Alarmerings- en communicatiemiddelen
• Alarmerings- en waarschuwingsprocedures

Kosten
Prijs op aanvraag.

Offerte