Algemeen.

Introductie
PBLS staat voor Peadiatric Basis Life Support (reanimatie van kinderen). Iedereen die een gewone reanimatie cursus heeft gevolgd, kan het geleerde ook toepassen op kinderen en op deze manier goede eerste hulp verlenen.

Mensen die echter veel met kinderen actief zijn (ouders, crècheleidsters), die een grotere kans hebben met een kind in nood geconfronteerd te worden (brandweer, politie) of die daar interesse in hebben, kunnen een speciale reanimatie cursus, specifiek gericht op kinderen, volgen. Hier leert u omgaan met het feit dat een kind fysiek kleiner is. Tevens leert u dat een kind nog beter geholpen kan worden wanneer u deze iets anders benadert dan bij de reanimatie van een volwassene. Dit omdat de achterliggende oorzaak van een circulatiestoornis bij kinderen vaak anders is.

Doelstelling

Aan het eind van deze cursus weet u hoe u iemand met een hartstilstand effectief kan helpen door middel van hartmassages en beademing. Ook weet u hoe u de AED moet toepassen.

Inhoud
De instructeur leert u een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een hartstilstand. U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven en een AED te gebruiken. Met behulp van de AED kunt u het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een nog grotere kans te overleven.

Voor wie
De cursus Reanimatie & AED is bedoeld voor iedereen die snel en effectief wil ingrijpen om slachtoffers van een hartstilstand betere overlevingskansen te bieden. Er zijn geen toelatingseisen voor het volgen van een reanimatiecursus. Wel is het belangrijk dat u voldoende uithoudingsvermogen heeft, omdat reanimeren inspannend is.

Vooropleiding 
Hier is geen vooropleiding voor nodig.

Certificaat
De cursist ontvangt het diploma bij een voldoende beoordeling van het examen. Dit diploma wordt afgegeven door het NRR.

Duur/Locatie
De cursus duurt 4 uur, uitgevoerd in Montfoort of bij u op locatie.

Maximaal aantal deelnemers
Minimaal 8, maximaal 12 cursisten.

Kosten
Kosten per persoon exclusief BTW
De kosten voor deze cursus zijn € 85,00

Offerte